Sprost z Chorzowa - Proconet Racing!


ProcoNet Racing

Sternik: Katarzyna Szwankowska

Załoga:

  • Robert Płaczek
  • Elżbieta Malarz