18 marca 2019

Turawa – Puchar Wójta Gminy Turawa – Mistrzostwa Śląska

Organizator: JKO Opole

Akwen/Port: Jezioro Turawskie

Organizator (kontakt): [email protected]

Sędzia główny:

Strona wydażenia na FB

Dokumnety do pobrania