18 marca 2019

Sokółka – Puchar Burmistrza

Organizator: KŻ „Żagiel” Sokółka

Akwen/Port: Zalew Sokólski

Organizator (kontakt): Adam Dziurdź

Sędzia główny:

 

Dokumnety do pobrania