Formularz zgłoszeniowy: Jutrzenka Dobre Miasto Cup, Wilkasy, 1-2 czerwca 2019 r.

Gwiazdką (*) zostały oznaczone pola wymagane przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.
Lista zgłoszonych załóg.

Adres email*
Nazwa jachtu
Nr na żaglu*
Imię i nazwisko sternika*
Data urodzenia
Załoga*
Day urodzenia
Klub
Flota* Omega SportOmega Standard
Ubezpieczyciel*
(np. Licencja PZŻ)
Nr polisy*
Klasyfikacja akademicka* TakNie
Nazwa uczelni
(w przypadku klasyfikacji akademickiej)
Nr. legitymacji studenckich załogi
(w przypadku klasyfikacji akademickiej)
Nr telefonu do kontaktu w trakcie regat
Deklaruję udział w klasyfikacji zespołowej* TakNie
Imię i nazwisko sternika jachtu partnerskiego

- Wyrażam zgodę na podporządkowanie się Przepisom regatowym żeglarstwa oraz wszystkim innym przepisom obowiązującym na tych regatach;
- Przyjmuję pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie załogi jachtu w osobisty sprzęt ratunkowy, a jacht w zbiorniki (urządzenia) wypornościowe;
- Startuję na własną odpowiedzialność;
- Przyjmuję pełną odpowiedzialność za wyrządzenie ewentualnych szkód podczas trwania zawodów oraz akceptuję orzeczenie o winie stwierdzone przez Komisję Protestową (z możliwością zastosowania procedury odwoławczej).

Eliminacje Pucharu Polski w Klasie Omega Wilkasy, 1-2 czerwca 2019Zgłość uczestnictwo

Eliminacje Pucharu Polski w Klasie Omega Wilkasy, 1-2 czerwca 2019Zgłoś uczestnictwo