Formularz zgłoszeniowy:
Mistrzostwa Polski w Klasie Omega
Dąbrowa Górnicza, 6-8 września 2019 r.

Wpisowe do regat

Płatność Wpisowe W tej cenie
Do dnia 26 sierpnia 250 zł. Wyżywienie dla członków załogi składające się z 8 posiłków, koszulka i czapeczka z daszkiem dla każdego członka załogi
Od 27 sierpnia do 2 września 250 zł. Wyżywienie dla członków załogi składające się z 8 posiłków (brak koszulek i czapeczek)
Po 2 września 350 zł. Wyżywienie dla członków załogi składające się z 8 posiłków (brak koszulek i czapeczek)

Wpisowe wraz z ewentualnymi dodatkowymi opłatami (osoby towarzyszące) wpłacać należy na konto

KSW Fregata, ul. Żeglarska 14, 41-303 Dąbrowa Górnicza
o numerze 21 1050 1272 1000 0022 7389 4093
w ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza.
W tytule przelewu proszę wpisać: „Wpisowe na MP w klasie Omega, Imię i nazwisko sternika nr na żaglu”.

Koszulki i czapki z daszkiem oraz posiłki dla osób towarzyszących

Istnieje możliwość zamówienia zestawów koszulka i czapka z daszkiem oraz posiłków dla osób towarzyszących. Koszulka + czapeczka w cenie 40 zł./zestaw. Koszulki w rozmiarach damskich i męskich od S do XXL oraz dziecięcych 110, 122, 132, 144, 156, 168 (wszystkie rozmiary w listach rozwijanych przy zgłaszaniu załóg). Zestaw 8 posiłków dla osób towarzyszących w cenie 180 zł./os.

Formularz zgłoszeniowy

Gwiazdką (*) zostały oznaczone pola wymagane przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.
Daty urodzenia obligatoryjne są tylko dla załóg startujących w klasyfikacji akademickiej.

Lista zgłoszonych załóg

Adres email*
Nazwa jachtu
Nr na żaglu*
Imię i nazwisko sternika*, data ur., rozm. koszulki
Załoga*
daty urodzenia
rozmiary koszulek
Klub
Flota* Omega SportOmega Standard
Ubezpieczyciel*
(np. Licencja PZŻ)
Nr polisy*
Klasyfikacja akademicka* TakNie
Nazwa uczelni
(w przypadku klasyfikacji akademickiej)
Nr. legitymacji studenckich załogi
(w przypadku klasyfikacji akademickiej)
Nr telefonu do kontaktu w trakcie regat
Deklaruję udział w klasyfikacji zespołowej* TakNie
Imię i nazwisko sternika jachtu partnerskiego
Dane do faktury VAT
Odbiór faktury VAT Chcę otrzymać FV pocztą elektronicznąChcę odebrać FV w biurze regat

Zestawy koszulka i czapka z daszkiem dla osób towarzyszących
w cenie 40 zł./zestaw.
W oknie wpisać rozmiary (takie jak w listach powyżej)
Liczba dodatkowych zestawów:
Posiłki dla osób towarzyszących
W cenie 180 zł./os. będzie 8 posiłków
Liczba dodatkowych posiłków:
Miejsce zakwaterowania podczas regat
(pole opcjonalne, informacja dla organizatora)

• Wyrażam zgodę na podporządkowanie się Przepisom regatowym żeglarstwa oraz wszystkim innym przepisom obowiązującym na tych regatach;
• Przyjmuję pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie załogi jachtu w osobisty sprzęt ratunkowy, a jacht w zbiorniki (urządzenia) wypornościowe;
• Startuję na własną odpowiedzialność;
• Przyjmuję pełną odpowiedzialność za wyrządzenie ewentualnych szkód podczas trwania zawodów oraz akceptuję orzeczenie o winie stwierdzone przez Komisję Protestową (z możliwością zastosowania procedury odwoławczej).

Lista zgłoszonych załóg

Eliminacje Pucharu Polski w Klasie Omega Wilkasy, 1-2 czerwca 2019Zgłość uczestnictwo

Mistrzostwa Polski w klasie Omega 2019 w Dąbrowie GórniczejZgłoś uczestnictwo