6 marca 2018

Mistrzostwa Ziem Zachodnich – Morzyczyn (jez. Miedwie)

Mistrzostwa Ziem Zachodnich – Morzyczyn

Organizator: K. Ż. „JOMITOKA” Morzyczyn

Akwen/Port: Jezioro Miedwie

Organizator (kontakt): Tomasz Mordas, tel. 601 702 174, email: sw[email protected]

Sędzia główny: