Sternik: Adam Perczyński

Załoga:

Wojciech Perczyński
Grzegorz Perczyński


HM Poland POL-181