Formularz zgłoszeniowy:
Finał Pucharu Polski w Klasie Omega
Puchar Samorządów Powiatu Międzychodzkiego
Międzychód, 12-13 października 2019 r.

Wpisowe do regat

Płatność Wpisowe
Do dnia 2 października 150 zł.
Od 3 października 200 zł.

Wpisowe należy wpłacać na konto

MIĘDZYCHODZKIE TOWARZYSTWO TURYSTYKI I SPORTÓW WODNYCH
Nr konta: 06 1240 3565 1111 0010 6233 6249
W treści przelewu proszę wpisać „Wpisowe do regat Międzychód 2019 imię i nazwisko sternika oraz numer jachtu”

Posiłki

Na miejscu firma cateringowa będzie oferowała posiłki w sobotę i niedzielę w cenie 40 zł./osoba/dzień. Jest to cena maksymalna, w przypadku 3 posiłków dziennie. Być może ze względów organizacyjnych będziemy zmuszeni zmniejszyć ilość posiłków do dwóch. Płatności dokonywać będziemy na miejscu, jednak w tym momencie zgłaszamy zapotrzebowanie, w tym dla osób towarzyszących.

Przykładowo, jeśli chcemy aby wszyscy członkowie załogi (3) oraz dwie osoby towarzyszące skorzystały z oferty wyżywienia w sobotę i niedzielę – wpisujemy 5. Wówczas opłata za żywienie wynosić będzie 400 zł.

Formularz zgłoszeniowy

Gwiazdką (*) zostały oznaczone pola wymagane przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.
Daty urodzenia obligatoryjne są tylko dla załóg startujących w klasyfikacji akademickiej.

Lista zgłoszonych załóg

Adres email*
Nazwa jachtu
Nr na żaglu*
Imię i nazwisko sternika*
Data urodzenia
Załoga*
Daty urodzenia
Klub
Flota* Omega SportOmega Standard
Ubezpieczyciel*
(np. Licencja PZŻ)
Nr polisy*
Klasyfikacja akademicka* TakNie
Nazwa uczelni
(w przypadku klasyfikacji akademickiej)
Nr. legitymacji studenckich załogi
(w przypadku klasyfikacji akademickiej)
Nr telefonu do kontaktu w trakcie regat
Deklaruję udział w klasyfikacji zespołowej* TakNie
Imię i nazwisko sternika jachtu partnerskiego
Ilość posiłków (ilość wydanych zestawów posiłków w sobotę i w niedzielę)*
Dane do faktury

• Wyrażam zgodę na podporządkowanie się Przepisom regatowym żeglarstwa oraz wszystkim innym przepisom obowiązującym na tych regatach;
• Przyjmuję pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie załogi jachtu w osobisty sprzęt ratunkowy, a jacht w zbiorniki (urządzenia) wypornościowe;
• Startuję na własną odpowiedzialność;
• Przyjmuję pełną odpowiedzialność za wyrządzenie ewentualnych szkód podczas trwania zawodów oraz akceptuję orzeczenie o winie stwierdzone przez Komisję Protestową (z możliwością zastosowania procedury odwoławczej).

Lista zgłoszonych załóg

Eliminacje Pucharu Polski w Klasie Omega Wilkasy, 1-2 czerwca 2019Zgłość uczestnictwo