Formularz zgłoszeniowy:
Eliminacje Pucharu Polski w Klasie Omega
Lubiatów, 21-22 września 2019 r.

Wpisowe do regat

Płatność Wpisowe
Do dnia 16 września 150 zł.
Od 17 września 200 zł.

Wpisowe należy wpłacać na konto

Chalkos Tomasz Majewski Spółka Komandytowa
Nr konta: 25 1090 2200 0000 0001 3564 6702
W treści przelewu proszę wpisać „Wpisowe do regat Lubiatów 2019 imię
i nazwisko sternika oraz numer jachtu”

Formularz zgłoszeniowy

Gwiazdką (*) zostały oznaczone pola wymagane przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.
Daty urodzenia obligatoryjne są tylko dla załóg startujących w klasyfikacji akademickiej.

Lista zgłoszonych załóg

Adres email*
Nazwa jachtu
Nr na żaglu*
Imię i nazwisko sternika*
Data urodzenia
Załoga*
Daty urodzenia
Klub
Flota* Omega SportOmega Standard
Ubezpieczyciel*
(np. Licencja PZŻ)
Nr polisy*
Klasyfikacja akademicka* TakNie
Nazwa uczelni
(w przypadku klasyfikacji akademickiej)
Nr. legitymacji studenckich załogi
(w przypadku klasyfikacji akademickiej)
Nr telefonu do kontaktu w trakcie regat
Deklaruję udział w klasyfikacji zespołowej* TakNie
Imię i nazwisko sternika jachtu partnerskiego
Dane do faktury

• Wyrażam zgodę na podporządkowanie się Przepisom regatowym żeglarstwa oraz wszystkim innym przepisom obowiązującym na tych regatach;
• Przyjmuję pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie załogi jachtu w osobisty sprzęt ratunkowy, a jacht w zbiorniki (urządzenia) wypornościowe;
• Startuję na własną odpowiedzialność;
• Przyjmuję pełną odpowiedzialność za wyrządzenie ewentualnych szkód podczas trwania zawodów oraz akceptuję orzeczenie o winie stwierdzone przez Komisję Protestową (z możliwością zastosowania procedury odwoławczej).

Lista zgłoszonych załóg

Eliminacje Pucharu Polski w Klasie Omega Wilkasy, 1-2 czerwca 2019Zgłość uczestnictwo

Eliminacje Pucharu Polski kl. Omega, Lubiatów 21-22 wrześniaZgłoś uczestnictwo